Regulamin

Regulamin Portalu restauracje.kolobrzeg.pl
(zwanego dalej „Regulaminem”)

Postanowienia ogólne
1. Portalu restauracje.kolobrzeg.pl (zwany dalej „Portalem”) przeznaczony jest do prezentowania informacji oraz materiałów o lokalach gastronomicznych w Kołobrzegu i okolicach (zwanych dalej „lokalami”) jak również do wyrażania opinii i komentarzy anonimowych osób niezarejestrowanych i zarejestrowanych w Portalu .

2. Portal umożliwia wszystkim zainteresowanym, tj. użytkownikom Portalu:
a) czytanie materiałów zamieszczonych w Portalu,
b) przeglądanie i wyszukiwanie lokali,
c) możliwość wydrukowania informacji o lokalu


3. Zakazane jest zarówno komercyjne jak i niekormercyjne wykorzystywanie, bez zgody Redakcji, informacji, materiałów, opinii i komentarzy zamieszczonych w Portalu. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Serwisu na jego stronach przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem prawa Restauratorów do zamieszczania informacji i wpisów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Każdy odwiedzający Portal może:
a) dokonać oceny wybranego lokalu również poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu i przyznanie oceny w skali 1-10 wyrażonej gwiazdkami w czterech kategoriach (Lokal, Jedzenie, Obsługa, Jakość/Cena),
b) zaproponować zamieszczenie w Serwisie informacji w wersji podstawowej o lokalu, o którym informacje nie zostały już wcześniej umieszczone w Serwisie,
c) zaprenumerować bezpłatny newsletter.

5. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Portalu w tym wiadomości o charakterze reklamowym. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ww. korzystając z hiperłącza umieszczonego w stopce wszystkich wiadomości przekazywanych przez Redakcję Serwisu.

6. Użytkownik dodając opinię w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na ich korektę
stylistyczną i gramatyczną, a także na jej publikację w formie skróconej.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta i danych podanych w procesie rejestacji w serwisie. Żądanie usunięcia konta należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Konto zostanie usunięte przez Redakcję serwisu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania żądania. Usunięcie konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem opinii przez niego napisanych i nie oznacza automatycznego usunięcia tychże.

8. Publikowane oceny i komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu za które Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności.

9. Każdy użytkownik Portalu automatycznie przy rejestracji w Portalu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu jak również później wprowadzonych do niego zmian. W szczególności każda osoba otwierająca konto zobowiązuje się do używania go zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu.

10. Zabrania się posługiwania się w treści informacji, materiałów, komentarzy, ocen etc. umieszczanych w Portalu treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, oraz umieszczania linków do innych stron.

11. Żadnemu użytkownikowi Portalu nie przysługuje uprawnienie do:
a) wykorzystywania lub posługiwania się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami zamieszczanymi w Serwisie przez Restauratorów lub Redakcję,
b) dokonywania wpisów lokali w katalogach już istniejących;
c) zamieszczania opinii, do których nie posiada praw autorskich

Zamieszczenie podstawowych informacji o lokalu
12. Zamieszczenie w Portalu podstawowych informacji o lokalu jest bezpłatne. Propozycje dokonania wpisu może zgłosić zarówno właściciel lokalu jak i każda inna osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie w trybie przewidzianym w ust. 3. Wpis ten obejmuje następujące informacje:
a) nazwę lokalu;
b) dane kontaktowe (adres i telefon do lokalu);
c) godziny otwarcia;
d) lokalizacja na mapie;
e) typ lokalu (np. restauracja, kawiarnia, cukiernia).

Zamieszczenie informacji o lokalu w wersji rozszerzonej
13. Dokonywanie wpisów lokali w katalogach w wersji Premium realizowane jest w ramach Umowy z Restauratorem (dalej „Umowa”) i jest odpłatne. Wpis ten obejmuje następujące informacje:
a) nazwę lokalu;
b) możliwość załączenia do 9 zdjęć (w tym logo) lokalu;
c) typ lokalu (restauracja, kawiarnia, cukiernia, etc.);
d) opis lokalu (do 500 znaków);
e) pełne dane kontaktowe (adres i telefon do lokalu, stronę www);
f) opis promocji w formie tekstowej
g) menu lokalu w wersji tekstowej (np. karta dań wraz z cenami);
h) liste udoggodnień, wyświetlanych w formie ikon graficznych.

14. Restaurator zobowiązuje się do używania Portalu zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu. Zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, oraz linki do stron o zakazanej tematyce.

15. Restaurator otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, który umożliwia mu edycję informacji wpisanych do katalogu.

16. Restaurator ma wyłączne prawa do logo, oraz innych znaków towarowych do lokalu zamieszczonych w serwisie z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

17. Restaurator nie może żądać zmian lub usunięcia ocen, komentarzy, bądź opinii wyrażonych przez użytkowników serwisu ani usunięcia lokalu z serwisu zawierającego podstawowe informacje o lokalu.

Postanowienia końcowe
18. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone zarówno przez Restauratora, jak i zarejestrowanych użytkowników. Jednocześnie Redakcja podejmować będzie kroki zmierzające do niezamieszczania/usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji o lokalach.

19. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych,
b) dodawania recenzji własnych i materiałów redakcyjnych;
c) usunięcia konta Restauratora, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe
d) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,
e) usunięcia recenzji i/lub konta Użytkownika, w przypadku w naruszenia regulaminu lub w razie gdy jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu
f) zmiany lub korekty wpisów lokali w katalogach,
g) redagowania, skracania, zatwierdzania i usuwania ocen, komentarzy oraz opinii wyrażanych przez Użytkowników, zatwierdzania ocen, komentarzy i opinii,
h) blokowania i trwałego usuwania kont Użytkowników w przypadku naruszania postanowień Regulaminu,
i) niepublikowania opinii zawierających zarzuty dotyczące nieuczciwości lub naruszenia zasad higieny przez Restauratorów.

20. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ocen na stronach Portalu wyrażają nieodpłatnie zgodę na tłumaczenie na języki obce, utrwalanie, zwielokrotnianie (jakąkolwiek techniką, a tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), publikowanie, rozpowszechnianie, etc. przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie, a w szczególności w formie wydawnictw książkowych, multimedialnych, elektronicznych, gazetek, ulotek etc. Użytkownicy dodatkowo wyrażają zgodę na dokonywanie przez Redakcję lub ww. osobę trzecią skrótów komentarzy i ocen. Redakcja ma prawo do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji osobie trzeciej, bez obowiązku uiszczenia użytkownikom Serwisu jakichkolwiek należności.

21. W razie likwidacji Serwisu wszystkie oceny, komentarze i opinie Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania.

22. Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://www.restauracje.kolobrzeg.pl/regulamin. KRS Web Development zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go pod powyższym adresem.

23. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

24. Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

25. Serwis restauracje.kolobrzeg.pl udostępniany jest przez firmę KRS Web Development z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zarembiny 10, działającej na podstawie wpisu z dnia 1.07.2011 r. do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg o numerze 21368.

26. Funkcję Redakcji Serwisu pełni KRS Web Development lub jego następca prawny.